Träbransch Norr AB

TRÄ OCH TEKNIK – ETT SÄKERT FRAMTIDSVAL

103 västerbottniska genvägar till drömjobbet

Västerbotten är ett av Sveriges största skogslän och en region där utvecklingen tydligt går mot ökad vidareförädling. Design och känsla får allt större fokus, liksom vikten av kretsloppstänkande istället för slit och släng. Trä skapar en hållbar framtid. Här finns också jobben – varje år skapas 200 nya arbets­tillfällen!
När du väljer att utbilda dig inom trä finns det stora möjligheter till både praktik- och lärlingsplatser samt sommarjobb under utbildningstiden. Efter avslutad utbildning ser framtiden ljus ut. Över 100 pigga företag runt om i Väster-botten med kompetensbehov inom allt från sågverk, hyvlerier, komponenttillverkare och hustillverkare till olika slags snickerier.
Tillsammans utgör dessa företag en viktig del av Sveriges träindustri. En ökad globalisering och digitalisering gör också att marknaden för företagens träprodukter blir allt större. Många av de västerbotniska träföretagen jobbar hårt med nya produktionslösningar och webbaserad kommunikation som gör det lättare för kunder att upptäcka deras produkter och välja det man har behov av. Blandningen av traditionellt hantverk och nya digitala möjligheter gör den här branschen extra spännande.

GEMENSAMT UTVECKLINGSBOLAG
Träbransch Norr är ett gemensamt utvecklingsbolag för 103 träföretag i Västerbotten, allt från små familjeföretag till stora internationella koncerner. Vi arbetar för att stödja samverkan och utveckling och därigenom skapa fler för-delar för Västerbottens träindustri – en framtidsindustri som du kan bli en del av! Hör av dig till oss om du har frågor om branschen!