Försvarsmakten Norrbotten

VAD VILL DU GÖRA I FRAMTIDEN?

För mer information om möjligheterna inom försvarsmakten i Norrbotten, registrera dig på mitt.forsvarsmakten.se

ADRESS
Norrbottens regemente

Artilleriregementet

Norrbottens flygflottilj

Utbildningsvägar

För att bli soldat, gruppchef, officer eller specialist-
officer behöver du först genomföra en grundutbildning. Du kan söka frivilligt på egen hand eller bli kallad via mönstring.

Yrken
Efter grundutbildningen kan du ta anställning som soldat eller gruppchef, antingen på heltid eller tidvis. Du kan även tjänstgöra genom avtal med Hemvärnet. Om du vill bli officer eller specialistofficer studerar du vid Militärhögskolan i Halmstad eller Karlberg (Stockholm).

Övrigt
Registrera dig i ”Mitt Försvarsmakten” för att få mer information, nyheter och tips på event nära dig!