Försvarsmakten

Vad vill du göra i framtiden?

Försvarsmakten i Norrbotten består av tre militära förband. Det är Norrbottens Regemente med kortnamnet 
I 19, Artilleriregementet med kortnamnet A 9 och Norrbottens flygflottilj med kortnamnet F 21. I 19 och A 9 ligger i Boden och F 21 ligger i Luleå. Våra ansvarsområden är stora och sträcker sig från Sundsvall i söder till Kiruna i norr vilket är ca 52% av Sveriges yta.

Alla tre förband rekryterar kontinuerligt mer personal och kanske skulle det kunna vara en möjlighet för just dig. Om du är intresserad och vill veta mer om vad vi kan erbjuda så bör du skapa en profil på mitt.forsvarsmakten.se. Där kan du skräddarsy den kommunikation du vill ha och få svar på just dina frågor och funderingar.

För mer information om möjligheterna inom Försvarsmakten i Norrbotten. Registrera dig på mitt.forsvarsmakten.se.

Läs mer på:

www.forsvarsmakten.se/i19
www.forsvarsmakten.se/a9
www.forsvarsmakten.se/f21

ADRESS
Försvarsmakten

Telefon: 0921- 34 80 00