Sågverken i Norrbotten

Vill du ha ett arbete där du får använda kroppen, knoppen, arbeta med ny teknik, skapa nya lösningar eller jobba med ekonomi eller marknad? Då kan sågverks- och snickeriindustrin med ett brett spektrum av olika typer av jobb vara något för dig.

Sågverks- och snickeriindustrin är arbetsplatser för många olika yrkeskategorier med en rad olika utbildningsvägar, bl a sågverksoperatörer, truckförare, distributionsplanerare, mekaniker, elektriker, skiftledare, produktionschefer, underhållschefer, utvecklingsingenjörer, virkesköpare, säljare, ekonomer, marknadskoordinatorer, personalchefer, it-tekniker, administratörer m fl, m fl.

Genom att ta tillvara trämaterialets möjligheter tillverkar sågverksindustrin produkter som bygger helt och hållet på förnyelsebar råvara från hållbara och långsiktiga skogsbruk. Produkter som binder koldioxid under hela sin livstid utan att lämna outplånliga spår efter sig i naturen. Det pågår ständig utveckling av nya lösningar och användningsområden där trä och träfiber kan ersätta mindre miljövänliga material i vårt viktiga arbete mot ett hållbart samhälle. Kvalitetsråvaran från skogarna i Norrland är grunden för sågverkens verksamhet. Det är självklart för oss att behandla råvaran med respekt. Vi verkar i en framtidsbransch och tar gärna dig med på vår resa!

Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten i världen. Väldigt mycket av vår produktion används även i svensk byggsektor och snickeriindustri såväl som av konsumenterna på hemma- marknaden. Skogsnäringen är viktig för Sverige och lite extra viktig är den i våra stora skogslän i norra Sverige.

Av de 19 miljoner kubikmeter sågade trävaror som producerades i Sverige 2021 använde vi 32% inom landet. De trävaror vi använder för bygg, trall mm är nästan till 100% svenska. 68% av trävarorna exporteras till andra länder. Europa är den svenska sågverksindustris viktigaste marknad med Storbritannien som i särklass viktigaste land. Mellanöstern och Nordafrika är också viktiga exportregioner. Asien och USA är de regioner dit exporten från Sverige ökar mest just nu.

Mer än hälften av timret från de svenska skogarna går till sågverken för att bearbetas till olika slags virke och förädlade produkter. Byggvirke används till väggar, golv, bjälklag och tak i hus, offentliga byggnader, sporthallar, träbroar med mera. Snickerivirke används till interiörer såsom möbler, fönster, dörrar, trappor, inredningar och golv.

Vill du veta mer om utbildningsvägar, möjligheter till praktik-platser, studiebesök, sommarjobb och jobb, kontakta oss gärna!

Sågverken i Norrbotten

Jutos Timber AB
Teurajärvi 6
980 60 Korpilombolo
Tel 0977-310 00
www.jutostimber.se

Rolfs Såg & Hyvleri AB
Sandgrynnevägen 1
952 27 KALIX
Tel 0923-13 000
www.rolfssag.com

Stenvalls Trä AB
Vargbackenvägen 1
942 94 SIKFORS
Tel 0911-25 10 00
www.stenvalls.se

Bodensågen AB
Moråsvägen
961 67 BODEN
Tel 070-526 60 00
www.bodensagen.se

Fjällbonäs Trävaru AB
Fjällbonäs 20
933 91 ARVIDSJAUR
Tel 0960-140 10
www.fjallbonas-travaru.se

Glommers Timber AB
Storgatan 6
930 81 GLOMMERSTRÄSK
Tel 0960-33 000
www.glommerstimber.se