Skoglig Samverkan i Norrbotten

Arbeta i skogen

Vad ska du bli när du blir stor? Du har säkert fått den frågan många gånger. Frågan ställs i all välmening men är svår att svara på. Du kommer säkerligen prova på flera olika jobb innan du bestämmer dig. Väljer du att börja inom skogsbruket så har du stora möjligheter att utveckla dig och skaffa viktiga erfarenheter.

Några olika yrken inom skogsnäringen i Norrbotten

Virkesköpare: Du gör affärer med skogsägare och ansvarar för att hela kedjan från inköp och avverkning till leverans av råvaran fungerar. Ett fritt och ansvarsfullt arbete som innebär både planering ute i fält och inne vid skrivbordet.

Produktionsledare/Drivningsledare: Du har ett brett ansvarsområde på distriktsnivå med planering för ett antal maskinlag och ansvar för att avverkningen/virkesförsörjningen fungerar. Du har mycket kontakter med bland annat markägare och de entreprenörer som sköter det praktiska arbetet.

Drivningsplanerare: Du arbetar främst ute i skogen med att planera områden som ska avverkas. Du har en bred kunskap om skogsbruk, maskiner, naturvård. Ditt viktigaste hjälpmedel är handdatorn där kartan och all information läggs in och sedan vidareförmedlas till maskinföraren.

Utvecklingschef: Du är en kreativ person som gillar att tänka nytt och drivs av utveckling. Med bred erfarenhet om allt från skog till industri så tänker du på hur man kan förbättra allt som tas för givet med målet att spara/tjäna pengar. Du arbetar ofta i olika projekt med folk från olika verksamheter.

Skogsförvaltare/skogvaktare: Du är chef och leder arbetet inom en hel region. Du måste kunna både teknik, ekonomi och biologi. Som skogsförvaltare är du ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning, skogsskötsel, vägbyggnad och vägunderhåll.

Sustainability Director: Ditt uppdrag är att utveckla arbetet med certifiering av uthålligt skogsbruk. Du ska samordna och utveckla hela det svenska skogsbrukets hållbarhetsarbete. Du arbetar mycket internationellt och träffar kunder världen över och arbetar med frågor kring uthållighet och certifiering av skogsbruk.
Forskningsansvarig: Du arbetar med forskning och utveckling både inom företaget samt mot kunder och allmänhet. Du leder och driver olika projekt vilket kräver att du är kreativ och strukturerad, har en god samarbetsförmåga samt är bra på att analysera.

Skogsmaskinförare: Som skogsmaskinförare arbetar du mest från hytten på de olika skogsmaskiner som används vid avverkning och transport av virke. En skördare fäller, kvistar och kapar träden och skotaren kör ut virket till väg. Maskinunderhåll och reparationer ingår i dina arbetsuppgifter. Som skördarförare krävs att du kan ta snabba beslut om vilket träd som ska fällas och det krävs goda kunskaper om miljö- och naturvård.
Skoglig rådgivare: Du arbetar med rådgivning och utbildning av privata skogsägare. Din kunskap är ditt bästa arbetsredskap då du hjälper andra att sköta sina skogar.
Skogskonsulent: Du arbetar med både rådgivning till privata skogsägare och kontrollerar att man följer de lagar som finns i skogsbruk. Arbetet innebär både skrivbordsarbete och arbete i skogen.

Fastighetsmäklare: Du arbetar med försäljning av skogsfastigheter. Förutom dina skogliga kunskaper så krävs en kompletterande mäklarutbildning.

Råvarusäljare: Det handlar både om inköp och försäljning av skogsråvara. Du jobbar med inköps- och leveransplanering och affärsutveckling.

Byggvarusäljare: Du hanterar alla i en brädgård förekommande trävaror och byggvaror. Du gör inköp av alla varor samt servar kunder med tips och idéer om olika byggprojekt.

Truckförare: Du kör truck och lastar och lossar lastbilar med inkommande gods samt byggvaror. Du har kunskaper om olika träprodukter som produceras på ett modernt sågverk. I trucken finns moderna datoriserade säljstöd som underlättar arbetet.

Detta är bara några exempel på tillsatta jobb i Norrbotten inom skogsnäringen. Att välja skogen som sitt arbete ger stora möjligheter till ett varierat jobb och stora chanser till utveckling.

Gå in på www.skogligsamverkan.se om du vill komma i kontakt med oss i skogsnäringen.