Svenska kyrkan Luleå stift

Ett jobb utöver det vanliga!

Hos oss finns det jobb! Svenska kyrkans församlingar finns i hela landet och här ryms ett rikt utbud av olika verksamheter.

Som kyrka möter vi människor i alla åldrar och genom hela livet, både i vardagen och vid stora högtider. Vi är också del av en världsvid kyrka och har verksamhet utomlands. Vi har ett uppdrag från Gud att arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. Svenska kyrkan är en viktig samhällsaktör och genom oss bevaras ett gemensamt kulturarv. Dit hör bland annat alla vackra kyrkor som finns i vårt land. Vi är också en del av en världsvid kyrka och har verksamheter utomlands.

Svenska kyrkan är en stor arbetsplats med många möjligheter till jobb. Här arbetar människor med skiftande yrken och kompetenser; präst, diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog, vaktmästare, IT-tekniker, ekonom, kommunikatör, med flera. Vi behöver medarbetare med olika utbildningar och bakgrund som är intresserade av människor av tro och av livet, och som vill bygga framtidens kyrka.

Luleå stift – en bra bit av Sverige
Luleå stift är en del av Svenska kyrkan. Det omfattar hela Norrbottens och Västerbottens län och sträcker sig från hav till fjäll. Här finns stora församlingar och små församlingar, stad, landsbygd och en hänförande natur. Här möts många kulturer, bland annat samisk, svensk och finsk kultur har funnits här sedan länge.

En kyrka – flera språk
Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka. Många i Luleå stift talar något av de nationella minoritetsspråken meänkieli, finska, samiska och romani, eller har teckenspråk som sitt första språk.
Vi vill leva upp till den flerspråkiga identiteten. Olika språk och kulturer tillför något värdefullt i kyrkans gemenskap.

Arbeta i svenska kyrkan
Är du intresserad av att utbilda dig till något av de fyra profilyrkena präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog?

Vill du veta mer! Läs vidare här.