Futurum Fastigheter i Örebro AB

Vi är ett företag som jobbar med framtiden – våra barn.
Vill du vara med och arbeta för att skapa Örebros bästa förskole- och skolmiljöer?!

Vi arbetar för att skapa och utveckla miljöer värdiga våra barn, de som ska ta över efter oss.
Vår mission är ett tydligt fokus på barn och ungdomar och på den personal som arbetar i våra lokaler.
Vår uppgift är att tillhandahålla miljöer dit de beger sig med glädje för att göra ett bra jobb och för att skaffa sig ny kunskap för att växa och utvecklas. Ju bättre miljöer vi skapar, desto mer värde skapar vi för våra kunder.

Futurum Fastigheter äger och förvaltar huvuddelen av Örebros för, grund- och gymnasieskolbyggnader.
Flera växande bostadsområden i kommunen innebär ett ökat behov av förskolor och skolor.
Futurum kommer under de närmaste åren att ha en hög investeringsnivå både när det gäller ny-, till- och ombyggnationer av lokaler för verksamheter inom barn och utbildning.

Att arbeta hos oss innebär att vara med och skapa och påverka framtida miljöer för våra barn.