Jernbro Industrial Services AB

Vill du hjälpa svensk industri att förbättra sitt underhåll?

Vill du arbeta med avancerad svetsning av prefabricerade rörsystem? Tycker du att det verkar spännande att installera rör och maskiner? Då har du en framtid på Jernbro Industrial Services.

BLI EN VIKTIG KUGGE FÖR SVENSK INDUSTRI
På Jernbro finns många intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Du blir en viktig kugge för oss och svensk industri. Utifrån vår bredd har du stora möjligheter att utvecklas. Genom interna karriärvägar kan du själv styra din utveckling.

KULTUREN & KUNDENGAGEMANGET FÖRENAR OSS
Jernbro är indelat i tre regioner. I region Öst har vi verksamhet i Finspång och Norrköping. Här arbetar 300 medarbetar inom underhåll, teknik, hydraulik, svets, travers, bygg, el och industrirör. Ihop med övriga två regioner är vi 900 anställda. Vi förenas alla av vår företagskultur - närhet, engagemang och kompetens.

Vårt kundengagemang för oss också samman. Vi jobbar tillsammans nära kunden. Det gör att vi förstår deras verksamhet bättre. Vi är engagerade genom att vi hela tiden vill utveckla kundens produktion och lyssnar på deras behov. Hög personal - kundnöjdhet är viktigt för oss.

VI UTVECKLAR OSS YRKESMÄSSIGT OCH PERSONLIGT
Våra leveranser till kund ska hålla högsta kvalitet. Därför är utbildning och utveckling en viktig del i medarbetarnas vardag.

HUR ÄR DET ATT ARBETA PÅ JERNBRO?
Jernbro är ett modernt företag, ett företag som ger möjlighet till såväl stabilitet som utveckling. I och med den geografiska spridningen ges också möjlighet till att resa inom Sverige. De som bäst känner till hur det är att arbeta hos oss, är självklart våra medarbetare. Därför får du möta några av dem på vår hemsida under länken Karriär. Alltså några av alla 900 som arbetar med att sätta snurr på svensk industri.