Nodra AB

Älska vardagen.
Jobba för framtiden.

Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand.

Vi är 170 medarbetare som varje dag, året om, ser till att viktiga funktioner i samhället fungerar på ett bra och hållbart sätt.

Vill du också bidra till bra vardagar och ett hållbart samhälle i framtiden?

Välkommen till Nodra.