Norrköping Vatten och Avfall

Norrköpings kommun växer och står inför århundradets största investering i infrastruktur. Planeringsarbetet för Ostlänken och nya bostadsområden i Norrköping är i full gång. Kommunen satsar även på att klimatanpassa de byggnader som finns idag för extrema väderscenarion som till exempel större nederbördsmängder.

Norrköping Vatten och Avfall är en viktig aktör i arbetet med att utveckla framtidens Norrköping. Vi vill göra det enkelt att leva i Norrköping. Vår affärsidé är att i ett klimatsmart Norrköping erbjuda alla invånare prisvärda avfalls-, bredbands- och vattentjänster med hög miljöambition och god service.

Vi ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen. Vi ansvarar också för att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen samlas in och behandlas på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt. För att framtidssäkra Norrköping är det även vi som bygger ut kommunens fibernät.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som på ett affärsmässigt sätt driver och ständigt utvecklar vår verksamhet för våra kunders bästa.

Vi kan erbjuda dig ett omväxlande arbete i en spännande bransch där du har stora möjligheter att påverka ditt arbete, din arbetsmiljö och din arbetsdag. På Norrköping Vatten och Avfall arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska trivas och att alla ska känna att de har utvecklande och engagerande arbetsuppgifter. En hjälpsam, trevlig och öppen atmosfär är något som kännetecknar både oss som bolag och branschen i stort.