Norrköpings Hamn AB

Visste du att ungefär 95 procent av Sveriges export och import går sjövägen över landets hamnar? Norrköpings hamn är en av landets större hamnar, med många nationella och internationella kunder. 
En hamn är en omlastningsplats för gods – här möts sjöfart, järnväg och vägar – och hamnen är viktig för många företag i vårt område. Här hanterar vi varor som skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter. Men också containers lastade med allt från sportskor till hemelektronik.

HAMNEN BYGGS UT
 Nu står vi inför spännande utmaningar när hamnen ska byggas ut under de kommande åren. Vill du bli en del av vår verksamhet och en spännande utveckling?

MÅNGA KOMPETENSER VARJE DAG
 I hamnen möts många olika yrkesroller. Här jobbar bland annat hamnarbetare, mekaniker, truck- och maskinförare samt tjänstemän som ingenjörer, projektledare, miljöspecialister, säkerhetsansvariga, tekniker, administratörer och produktionsplanerare. Vi brukar säga att det krävs runt hundra olika kompetenser varje arbetsdag.

JOBBET SOM HAMNARBETARE
 I hamnen lossar och lastar vi i huvudsak fartyg, järnvägsvagnar och lastbilar. Vi hanterar även gods i magasin och upplag för kunds räkning. En stor del av arbetet sker med maskiner som truckar, kranar och hjullastare. I dag är IT-system i handdatorer och surfplattor en del av vardagen i hamnen. Vi har stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Som hamnarbetare erbjuds du ett omväxlande arbete, oftast i team och med varierande arbetsuppgifter. Yrket var tidigare tungt och är av tradition mansdominerat, men vi jobbar aktivt för att välkomna fler tjejer till oss. Med dagens teknik och maskiner finns alla möjligheter för tjejer att söka sig till ett yrke inom hamnen.

EGEN FORDONSVERKSTAD
 För att kunna serva och ta hand om våra maskiner har vi en helt nybyggd verkstad. Här jobbar vi med reparationer, service och underhåll av hamnens maskinpark som består av ett hundratal kranar och fordon.