Försvarsmakten Södra skånska regementet

Med sikte på framtiden

Försvarsmakten är en svensk myndighet vars främsta uppgift är att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

När du som svensk medborgare fyller 18 år kan det bli din skyldighet att genomföra en militär grundutbildning med värnplikt. Det är första steget till en militär karriär eller en merit för framtida arbeten utanför Försvarsmakten. Blir du inte kallad via lagen om totalförsvarsplikt kan du ansöka om prövning till grundutbildning med värnplikt på www.pliktverket.se

Efter en genomförd grundutbildning finns möjligheter till anställning som soldat eller vidareutbildning till officer. Som officer är du chef, ledare och lärare.

Försvarsmakten har även civila tjänster inom bland annat HR, ekonomi, administration, kommunikation, logistik, rehab och sjukvård som du med en civil utbildning kan söka.

ADRESS
Södra skånska regementet
Rekrytering P 7
247 82 SÖDRA SANDBY

Telefon: 0729-93 36 71 / 0723-95 42 46

Utbildningsvägar

För att bli soldat, gruppchef, officer eller specialistofficer behöver du först genomföra en grundutbildning. Du kan söka frivilligt på egen hand eller bli kallad via mönstring.

Yrken
Efter grundutbildningen kan du ta anställning som soldat eller gruppchef, antingen på heltid eller tidvis. Du kan även tjänstgöra genom avtal med Hemvärnet. Om du vill bli officer eller specialistofficer studerar du vid Militärhögskolan i Halmstad eller Karlberg (Stockholm).

Övrigt
Registrera dig i ”Mitt Försvarsmakten” för att få mer information, nyheter och tips på event nära dig!