Helsingborgshem

Vår bostad och vårt hem är en viktig del av livet. Vad är viktigt för att du ska trivas där du bor? Närhet till kompisar, nära till skolan, ett eget rum, att du känner dig trygg, närhet till aktiviteter och träning, närhet till stadens centrum, närhet till naturen, att det är helt, rent och fint, att det finns tillgång till uppkoppling och ny teknik?

Vi vet att det är olika eftersom vi är olika. Vår uppgift som bostadsbolag är både att jobba med människors hem och att vara med och utveckla Helsingborg till Sveriges attraktivaste stad för en mångfald av människor. Det är ett arbete som är spännande, kreativt och utvecklande! Och som gör skillnad på riktigt!

MER ÄN BARA BOSTÄDER
En bra boendemiljö handlar om mer än en bostad. Det handlar om att skapa levande stadsdelar som invånarna kan känna sig trygga i och stolthet över. Vi arbetar för att människor ska må bra och trivas där de bor. Det är därför naturliga delar av vårt arbete att uppmuntra till engagemang för platsen där man bor, att ge förutsättningar för en meningsfull tillvaro och mötesplatser med möjlighet att umgås med andra, att i samarbete med Helsingborgs stad skapa förutsättningar till ett arbete för egen försörjning. Då skapas goda förutsättningar för trygghet och trivsel.

VARIATION ÄR NYCKELN
Vi kan välja att bo på olika sätt, till exempel i villa och i lägenhet. Helsingborgshem arbetar med hyresrätter, med ett brett utbud av bra, hållbara och prisvärda bostäder och attraktiva boendemiljöer. Vi hyr också ut lokaler som rymmer allt från vårdcentraler och förskolor till affärer och företag.

MÅNGA OLIKA KOMPETENSER
Vi lyckas i det här viktiga uppdraget genom att våra medarbetare har en rad olika kompetenser, som tillsammans bidrar till utvecklingen av staden, till vår affär och till en bra service åt våra kunder. Men också genom vår företagskultur som vi har med oss varje dag. Hos oss kan du arbeta med service och kundmöte på olika sätt, med stadsdelsutveckling, med vårt bosociala uppdrag, med affärsutveckling eller med bygg- och fastighetstekniska frågor. Självklart har vi även roller inom ekonomi, juridik, miljö, kommunikation, IT och HR. Tillsammans uppmuntrar vi värdeskapande kreativitet hos varandra och att vi lever som vi lär:
vi vågar, vi utvecklar och vi bryr oss