HSB Malmö

JOBBA MED FRAMTIDENS BOENDE

HSB är ett av Sveriges största boendeföretag. Vi är en demokratisk organisation som ägs och styrs av våra medlemmar. I snart hundra år har vi arbetat för att skapa det goda boendet.

VAD VI GÖR
Vi bygger, äger och förvaltar var fjärde Malmöbos hem! Det tycker vi är ett värdefullt och viktigt arbete, som ska göras på ett hållbart och tryggt sätt.
Därför stöttar vi bostadsrättsföreningar efter avslutat bygge med allt från ekonomisk förvaltning och juridisk rådgivning till att klippa gräsmattor och projektleda renoveringsarbeten.

HJÄRTAT PÅ RÄTTA STÄLLET
För oss betyder boende mer än att ha ett tak över huvudet. Vi bedriver föredömligt miljö och mångfaldsarbete, deltar aktivt i samhällsdebatten och hjälper utsatta människor i ett tjugotal länder för ökad livskvalité.

VAD KAN VI ERBJUDA?
Vi satsar på våra medarbetare genom hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet till personlig utveckling. Hos oss får du bra anställningsvillkor och förmåner så som friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning. Vi söker kontinuerligt efter engagerade kollegor och tar regelbundet emot praktikanter. Ett extrajobb i vår bemanningspool är också en väg in till oss som ger en god inblick i hela organisationen.