HSB Malmö

JOBBA MED FRAMTIDENS BOENDE

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som ägs och styrs av 670 000 medlemmar. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och du kan vara säker på att vi ser och uppmuntrar ditt driv. Du blir också en del av något större – våra medarbetare skapar framtidens hållbara boenden tillsammans med våra medlemmar.

VAD VI GÖR
Vi bygger, äger och förvaltar var fjärde Malmöbos hem! Det tycker vi är ett värdefullt och viktigt arbete, som ska göras på ett hållbart och tryggt sätt. Därför stöttar vi bostadsrättsföreningar efter avslutat bygge med allt från ekonomisk förvaltning och juridisk rådgivning till att klippa gräsmattor och projektleda renoveringsarbeten.

HJÄRTAT PÅ RÄTTA STÄLLET
För oss betyder boende mer än att ha ett tak över huvudet. Vi bedriver föredömligt miljö och mångfaldsarbete, deltar aktivt i samhällsdebatten och hjälper utsatta människor i ett tjugotal länder för ökad livskvalité.

VAD KAN VI ERBJUDA?
Vi satsar på våra medarbetare genom hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet till personlig utveckling. Hos oss får du bra anställningsvillkor och förmåner så som friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning. Vi söker kontinuerligt efter engagerade kollegor och tar regelbundet emot praktikanter!