Kraftringen

När vi på Kraftringen är som bäst, märks vi inte. Då är det varmt hemma, det finns el i alla uttag och fiberanslutningen ger dig en stabil internetuppkoppling. Vi är en del av livet där du bor. Men att inte märkas räcker inte. Vi vill vara en kraft i samhället som bidrar till att alla kan leva ett mer hållbart liv. Vi gör så mycket mer än att bara se till att det är varmt och att lamporna lyser.

Kraftringen finns där du finns och vi utvecklar lösningar som vi vet är relevanta för dig, idag och imorgon. Att vi är lokala innebär inte att vi är små. Tvärtom är vi idag en betydande regional aktör med kraft och resurser att leverera framtidens energilösningar till alla våra kunder, stora som små. Det är just kombinationen av kundnära lösningar och regional närvaro som gör Kraftringen så speciellt. Och det som gör oss relevanta även i framtiden.

Som kommunägt energibolag har vi en särskild roll och ett ansvar i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi bidrar till regionens utveckling, både genom det arbete vi gör och att vårt överskott går tillbaka till våra fyra ägarkommuner. Vi älskar nya idéer och med den nya tekniken skapar vi nästa generations energilösningar. Det är så vi även i fortsättningen kan vara kraften bakom våra kunder och hela regionen.

Om Örtoftaverket
Örtoftaverket eldas med enbart förnybart biobränsle – det vill säga olika former av trä som i huvudsak består av spill ifrån det lokala och regionala skogsbruket. Det som annars skulle gått till spillo kommer här till nytta som fjärrvärme och el, i en anläggning som har kontrollerad förbränning och effektiv rökgasrening.

Vårt mål var att vår totala fjärrvärmeproduktion (alla anläggningar) skulle vara helt fossilbränslefri år 2020. Det har vi faktiskt uppnått redan under 2018. Vi levererar fossilfri fjärrvärme till 50 000 hushåll.