Lunds Kommuns Fastighets AB

VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA LUND TILLSAMMANS MED OSS?

Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för människor och företag, så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Vi investerar i framtiden genom att bygga nytt och genom att ta hand om de fastigheter vi redan har. Som medarbetare hos oss är du med och utvecklar vår stad.

FLER OCH BÄTTRE HEM
På LKF jobbar vi med visonen ”Fler och bättre hem”. Hemmet är en viktig del av människors vardag och människor som trivs med sitt boende brukar vara mer nöjda med sina liv. Just därför är det så roligt att arbeta i bostadsbranschen. 

JOBBA HOS LKF
Att jobba på LKF innebär varierande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och god gemenskap. För att förverkliga vår vision är det viktigt att alla medarbetare känner att de gör skillnad – och att vi har roligt tillsammans!