Perstorps kommun

Perstorp är Skånes minsta kommun belägen i vacker bokskog, med sjöar, vattendrag och närhet till både öst- och västkusten. Kommunens litenhet är en fördel. Här är livet enkelt att leva. Perstorp erbjuder härliga, ­­trygga boende­miljöer för både vuxna och barn med gång- eller cykel­avstånd till skolor­, arbete och affärer m m för de allra flesta.

En av de största förvaltningarna inom kommunen är vård- och omsorgsförvaltningen med många verksamheter inom viktiga områden. Vi har många olika yrkeskategorier, t ex undersköterska, vård­biträde, arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast, biståndshandläggare, person­liga ­assistenter, kontakt­personer, led­sagare etc.

Barn- och utbildningsförvaltningen utgör den största verksamheten där flertalet är lärare eller förskol­lärare. I vår lilla kommun, med ­mindre förskolor och ­skolor, har vi en lugn och trygg miljö för både lärare och elever.

Ökat behov av personal
De närmaste åren kommer Perstorps kommun att behöva rekrytera många nya medarbetare som kan möta morgondagens krav på god kvalitet inom både vård och skola.

Varför Perstorp
Vi tror på den anställdes vilja och förmåga att göra ett bra arbete och erbjuder stora möjligheter för den anställde att själv påverka sin arbetssituation. Kommunens liten­het gör att man som nyanställd snabbt lär känna arbetskamrater och chefer. Hos oss trivs de anställda och vi har därför ännu inte haft några problem att skaffa nya medarbetare.

Vi vill ha anställda i olika åldrar på våra arbets­platser. Ungdomlig framåtanda, ny kunskap och äldres erfaren­het skapar förutsättningar för utveckling och förnyelse.

Rekrytering
Vi söker personal genom arbetsförmedlingen, platsjournalen, kommunens hemsida (www.perstorp.se­)­, samt annonsering i dags- och fackpress.
Inom vård- och omsorg kan vi även ha behov av vikarier inom olika verksamheter, under både kortare och längre tid. Hör gärna av Dig till någon av vård- och omsorgsförvaltningens områdeschefer så får du information om vilka möjligheter som finns.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under de närmaste åren att ha ett visst rekryteringsbehov. Det är framförallt förskollärare, fritidspedagoger och lärare i grundskolan, som kommer att behövas.

Tekniska kontoret kommer under de närmaste åren att ha rekryteringsbehov av va-tekniker och personal inom fastighets-, park- och gatuskötsel.