Perstorps kommun

Perstorp är den charmiga lilla kommunen vackert belägen i bokskog, med sjöar, vattendrag och närhet till både öst- och västkusten. Vi har en natur som inbjuder till avstressande friluftsaktiviteter som exempelvis cykling, promenader, fiske samt bär- och svampplockning. Här är livet enkelt att leva!

Perstorp erbjuder härliga boendemiljöer för både vuxna och barn med gång- eller cykelavstånd till skolor, arbete, affärer och en bra infrastruktur för goda pendlings möjligheter till angränsande kommuner.

En av de största förvaltningarna inom kommunen är vård- och omsorgsförvaltningen med många verksamheter inom viktiga områden. Här finns många olika yrkes-
kategorier, t ex undersköterska, vårdbiträde, arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast, biståndshandläggare, personliga assistenter, kontaktpersoner, ledsagare etc. Barn- och utbildningsförvaltningen utgör den största verksamheten där flertalet är lärare eller förskollärare. I vår kommun, med mindre förskolor och skolor, har vi en lugn och trygg miljö för både lärare och elever.

ÖKAT BEHOV AV PERSONAL
De närmaste åren kommer Perstorps kommun att behöva rekrytera många nya medarbetare som kan möta morgondagens krav på god kvalitet inom både vård och skola.

VARFÖR PERSTORP
Vi tror på den anställdes vilja och förmåga att göra ett bra arbete och erbjuder stora möjligheter för den anställde att själv påverka sin arbetssituation. Kommunens småskalighet gör att man som nyanställd snabbt lär känna arbetskamrater, chefer och organisation.

Vi ser gärna anställda i olika åldrar på våra arbetsplatser. Ungdomlig framåtanda, ny kunskap och äldres erfarenhet skapar förutsättningar för utveckling och förnyelse.

REKRYTERING
Vi söker personal genom arbetsförmedlingen, platsjournalen, kommunens hemsida (www.perstorp.se), samt annonsering i dags- och fackpress.

Inom vård- och omsorg kan vi även ha behov av vikarier inom olika verksamheter, under både kortare och längre tid. Hör gärna av Dig till någon av vård- och omsorgsförvaltningens områdeschefer så får du information om vilka möjligheter som finns.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under de närmaste åren att ha ett visst rekryteringsbehov. Det är framförallt förskollärare, fritidspedagoger och lärare i grundskolan, som kommer att behövas.

Tekniska kontoret kommer under de närmaste åren att ha rekryteringsbehov av va-tekniker och personal inom fastighets-, park- och gatuskötsel.