Saint-Gobain Sekurit

Världsledande med lokal förankring

Saint-Gobain Sekurit är en del av den franska koncernen Saint-Gobain och en ledande leverantör av glas till bilindustrin. Företaget har 31 stycken produktionsenheter i världen och en av dessa ligger i Eslöv. På Saint-Gobain Sekurit i Eslöv arbetar 170 anställda av de 14 000 som totalt arbetar på Saint-Gobain Sekurit världen över.

Om oss
Företaget producerar innovativa glasprodukter som förbättrar upplevelsen, säkerheten och hållbarheten i bilar. Härdade och laminerade sidorutor är våra främsta produkter som kompletteras med komponenter och vattenavvisande beläggning. Våra produkter är komplexa och vi arbetar för att säkerställa högsta kvalitet till våra biltillverkande kunder vilka bland annat är; Volvo, Peugeot, BMW, Porsche och Volkswagen. Produktionen är i hög grad automatiserad och robotar utför stor del av tillverkningen.

Hos oss arbetar operatörer, produktionstekniker, underhållstekniker och teamledare för att säkerställa flödet i vår produktion. Våra kundprojekt är viktiga och sysselsätter ingenjörer, projektledare och tekniker inom olika områden. EHS, logistik, kvalitet och inköp är andra funktioner i vår organisation. Vi har etiska normer som vägleder oss i vårt dagliga arbete och några av dessa är att vi visar respekt för varandra, har ett professionellt engagemang och värnar om varandras hälsa och säkerhet.

Säkerhet
Säkerheten är vår högsta prioritet och vi arbetar därför förebyggande för att våra medarbetare ska må bra och ha en säker arbetsplats. Allt vi gör tar utgångspunkt i våra säkerhetsregler.

Företagskultur
Inom Saint Gobain erbjuds våra medarbetare en mångkulturell och internationell miljö med en öppen företagskultur. Vi lever efter värderingarna: vara innovativ och agil, agera entreprenöriellt, skapa en öppen och engagerande kultur och utveckla en nära relation till kunden. Vi lägger stor vikt vid individuell utveckling och ger utrymme för varje enskild individs kompetens och förmåga för att gemensamt driva verksamheten framåt.