Trelleborg AB

Vi tätar, dämpar och skyddar.

Samhället idag är inte möjligt utan polymera material, det vill säga gummi och plaster. Maskiner, redskap och tillbehör behöver tätning, dämpning och skydd med hjälp av material som är tåliga, elastiska och uthålliga.

Trelleborg är världsledande inom special-utvecklade polymerlösningar för nästan alla branscher i världen. Att vi är där vi är i dag är mycket tack vare våra talanger. Och vi har alltid plats för fler!

Hållbarhet
Aktiviteter inom hållbarhet är viktiga för Trelleborgs långsiktiga värdeskapande. De omfattar hela hållbarhetsområdet: från miljö, hälsa och säkerhet till utmaningar som rör regelefterlevnad eller affärsetik och relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer, lokalsamhället och samhället i stort.

Trelleborg Group University 
Vi har en stor utbildningsportfölj tillgänglig för våra anställda via Trelleborg Group University. I våra ledarskapsprogram förbereds deltagarna för en spännande framtid som ledare inom koncernen, där de lär sig de praktiska färdigheterna på viktiga chefsområden och ges både insikter och inspiration.

ADRESS
Trelleborg AB
Box 153, 231 22 Trelleborg

Besök: Johan Kocksgatan 10
Telefon: 0410-670 00