Trelleborgs Hamn AB

Hamnarbete ger en bra kurs i livet!

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn (roll on - roll off) samt Sveriges näst största hamn avseende godston. Tillsammans med övriga svenska hamnar hanterar Trelleborgs Hamn ungefär 90 procent av Sveriges export och import. Hamnens cirka 130 anställda möter och servar drygt 1,4 miljoner passagerare och 1,2 miljoner fordon från hela Europa – dygnet runt, året om!

VÅR VERKSAMHET
I hamnen finns flera verksamheter. Den största är färjehanteringen där vi lossar och lastar fartygen till våra kunder TT-Line, Stena Line och Unity Line som trafikerar Tyskland, Polen och Litauen. Vi har även ett Logistikcenter, intermodal terminal samt förvaltning och uthyrning av fastigheter och mark för lagerhållning, godshantering och uppställning.

VÅRA MEDARBETARE
Det behövs många olika yrkesroller i vårt team. Hos oss jobbar bland annat hamnarbetare, trafikledare, truckförare, fordonsmekaniker, tekniker, miljöspecialister, affärsutvecklare, underhållspersonal, ekonomer och administratörer. Gemensamt för alla medarbetare är stort engagemang, hög kompetens och fokus på våra kunder.

VÅR VÄRDEGRUND
Vår värdegrund ska prägla vår verksamhet: Trelleborgs Hamn AB är en professionell, servicemedveten och positiv hamn med starkt utvecklings– och hållbarhetsfokus, med respekt för både människor och miljö. Bra personalförmåner, satsningar på hälsofrämjande åtgärder och en positiv inställning till kompetensutveckling är viktiga områden som bidrar till ökad trivsel.

VÅR FRAMTID
Bolaget befinner sig i en spännande fas där Trelleborgs Hamn bygger ut och flyttar hamnanläggningen österut.

Trelleborgs Hamn går även ett generationsskifte till mötes vilket innebär att vi under kommande år har behov av att rekrytera främst nya duktiga hamnarbetare med C-kort. Här finns chansen att bli del av en spännande utveckling.

Se gärna filmen om Trelleborgs Hamn på vår hemsida.