Bosch Thermoteknik AB

Bosch Thermoteknik AB i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer värmepumpar för hela den europeiska marknaden. Totalt tillverkar vi tio olika varumärken, där Bosch och IVT är de som säljs i Sverige. Vi är cirka 500 medarbetare vilka utgör en liten del av den stora Boschkoncernen som består av cirka 400 000 medarbetare världen över. Vi arbetar med hållbar förenkling av vardagen där stort fokus ligger på miljö, innovation och utveckling.

Vi är en av de ledande aktörerna inom området värmepumpar både i Sverige och resten av Europa. I Tranås finns en stor produktionsenhet och även ett kompetens- och utvecklingscenter. Våra olika modeller hämtar energi från olika källor - berget, vattnet eller luften. Våra värmepumpar kan värma upp allt ifrån ett mindre hus till en stor fabrikslokal och de kan även ge kyla om man vill få det svalt inomhus.

Vi arbetar för att ständigt ligga i framkant. Bosch Thermoteknik AB bidrar till hållbar energi, en bättre miljö och skapar en förenklad vardag för våra kunder.

Kort sagt, vi skapar teknologi som är ”Invented for life”.
#LikeABosch