Åkers Sweden AB

Vi bidrar till klimatförbättringar!

Vår vision tar avstamp i det klimatarbete som nu görs runtom i världen, och i det bidrar vi på vårt sätt för att skapa ett bättre klimat.

Världen som arbetsplats
Hos oss arbetar du lokalt med dina kollegor i det operativa i vår produktionsanläggning men bidrar via din kompetens till det framåtriktade arbetet globalt där vår säljorganisation världen över har dialogen med våra kunder gällande de högprecisionsverktyg som är vår produkt.

Du blir en viktig kugge i vårt system. Arbetet innefattar avancerad teknisk nivå, processorienterat arbetssätt och ett samarbete som bygger på lagkänsla rakt igenom hela organisationen. Ord som kompetens, utveckling, kvalitet, proaktivitet, resultat, samarbete och miljö genomsyrar vår vardag.

Dina åsikter räknas
Vår värdegrund är plattformen vi utgår från när vi tar våra beslut. Alla medarbetare har samma värde och vi förespråkar en öppen och respektfull dialog.

Därför ska du arbeta med oss
Att arbeta hos oss ger dig en livserfarenhet, kanske är detta ditt första arbete i livet eller har du kanske bytt inriktning i livet och vill testa på ett nytt yrke, du kommer då till ett företag där vi värnar om varandra, vi skapar glädje på jobbet.

Vi är ett lönsamt företag som fokuserar på ekonomiskt positivt resultat för att kunna fortsätta vår utvecklingstakt.

Vår utmaning ihop med dig
En av våra utmaningar framåt som vi är stolta att kommunicera är att vår produkt (valsen) ska vara fossilfri år 2026, vill du vara med och påverka klimatet på vår planet så är det helt rätt att ta anställning hos oss.