Åkers Sweden AB

”Vi formar världen”

Åkers Sweden AB ingår i Union Electric Steel Corporation, som är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för den globala stål- och metallindustrin samt smidda produkter för olja och gas, metall- och plastindustrin. Koncernen har produktionsanläggningar på tre kontinenter och säljkontor över hela världen. Valsarna säljs under varumärket Union Electric Åkers.

Åkers Sweden AB är en av Strängnäs kommuns största privata arbetsgivare och är beläget i Åkers styckebruk i Södermanland, nära E20 och Svealandsbanan med utmärkta kommunikationer med Eskilstuna, Södertälje och Stockholm.

VÅRA PRODUKTER
Vår historia går tillbaka till 1580, då vi under ca 200 år tillverkade gjutna kanoner. Sedan 1806 tillverkar vi gjutna valsar. En av våra vanligaste valstyper används för varmvalsning av tunnplåt för tillverkning av ex. bilar och kylskåp, men vi tillverkar även valsar för andra ändamål. Gjutna valsar tillverkas bland annat av skrot, tackjärn och olika legeringar. Råvalsen gjuts i en form för att därefter värmebehandlas och maskinbearbetas till en färdig vals. Valsar är verktyg som används i valsverk.

SPÄNNANDE UTVECKLINGSFAS
På Åkers befinner vi oss i en spännande fas, där vi växlar upp aktiviteterna för att behålla vår framskjutna position inom branschen genom att leverera högsta kvalitet. Vi utvecklar våra förmågor och produktionsapparat tillsammans genom vårt produktionssystem, ÅPS. Detta engagerar alla medarbetare till ständiga förbättringar och ett proaktivt arbetssätt. Vårt miljöarbete går ut på att hushålla med resurser och energi, och vi strävar efter att minska produktionens miljöpåverkan.

ATT ARBETA PÅ ÅKERS SWEDEN AB
Vi strävar hela tiden efter att bli bättre både som lönsamt företag och som arbetsplats, och det blir vi när våra medarbetare trivs och utvecklas! Vårt agerande knyts samman av vår säkerhetskultur och våra gemensamma värdegrunder; åtagande, respekt, samarbete och engagemang.
Hos oss finns personer med olika sorters utbildningsnivå och bakgrund. Valstillverkningen kräver en bred kompetens hos alla medarbetare och möjligheterna till kompetensutveckling är goda.