Kronfågel

Var med och utveckla framtidens matsverige!

Kronfågel är Sveriges ledande kycklingproducent. Vi producerar, säljer och marknadsför kyld, fryst och förädlad kyckling. Vi ingår i den börsnoterade koncernen Scandi Standard med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Irland.

Vi på Kronfågel drivs av innovation och hög kvalitet. Vi gör vårt yttersta i att föda upp och producera världens bästa kyckling och har länge stått för att vår svenska kyckling är god, hälsosam och klimatsmart. Vårt fokus är att vi alltid ska hjälpa våra konsumenter att göra enkla och medvetna val – det kan handla om att byta ut din nötfärs mot kycklingfärs. Vi vill helt enkelt stå för något gott. Något gott för både din kropp och för klimatet.

ATT JOBBA PÅ KRONFÅGEL
Att jobba hos oss är att vara en del i att förverkliga vår dröm. Vi lever i en dynamisk miljö där utvecklingstakten är hög, varje dag står det nya utmaningar framför oss. Du får vara med på en inspirerande resa där våra gemensamma värderingar öppenhet, utmana och agera nu genomsyrar hela vårt ledar- och medarbetarskap.

Vår vision är ”en bättre kyckling för ett bättre liv” vilket belyser vår strävan i att alltid ha människan, kycklingen och planeten i fokus, i alla led i verksamheten. I arbetet med att förverkliga vår vision och strategier är ledare och medarbetare vår viktigaste resurs. Alla på Kronfågel jobbar varje dag med alltifrån planering & logistik till djuromsorg och produktutveckling. Alla delar är lika viktiga och det är samarbetet oss emellan som gör att vi tillsammans når målen och lyckas förverkliga vår vision.

Hos oss finns det därmed flera intressanta yrkesroller. Vi söker allt från produktionspersonal, planerare, tekniker, kvalitetsspecialister, produktutvecklare, ekonomer och säljare, till agronomer som arbetar med framtagning av vår kyckling. Hos oss har du även möjlighet till en tidig karriär genom att ta chansen att ansöka om praktikplats, examensarbete och sommarjobb.