Länsförsäkringar Södermanland

Trygghet och arbetsglädje – jobba hos oss!

Länsförsäkringar Södermanland är ett lokalt, självständigt bolag som ägs av kunderna i Södermanlands län. Vi erbjuder banktjänster, försäkringslösningar och pensionssparande. Totalt är vi 155 medarbetare som du kan träffa i någon av våra butiker i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs. Vi erbjuder även förmedling av bostäder till privatpersoner genom vårt franchiseföretag Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

TRYGGT, SÄKERT OCH HÅLLBART
Länsförsäkringar Södermanland erbjuder en helhetslösning för att alla ska kunna känna en ekonomisk trygghet i vardagen.
Förutom försäkringar erbjuder vi tjänster och produkter inom områdena bank, pension och fastighetsförmedling.
Vårt samhällsengagemang och skadeförebyggande arbete bidrar till ett säkert och hållbart liv för invånarna i Södermanland.

VILL VARA LÄNETS BÄSTA ARBETSPLATS
Länsförsäkringar Södermanland är en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.
Vi lägger stor vikt vid att utveckla medarbetar- och ledarskapet och det hälsofrämjande arbetet, för ett hållbart arbetsliv. Positiv attityd och självledarskap är två viktiga förutsättningar för att företaget och medarbetarna ska växa och utvecklas.

UTMANINGAR
De snabba omvärldsförändringarna ställer höga krav på oss medarbetare samtidigt som de ger oss stimulerande utmaningar. Vi anpassar oss och våra tjänster till kundernas nya behov. Våra samlade erbjudanden innebär att medarbetarna ständigt utvecklas och får en hög kunskapsnivå.

MÅNGFALD OCH INKLUDERING
Vi är övertygade om att mångfald leder till dynamik och ger ett kreativt arbetsklimat som stimulerar utveckling. Mångfald och inkludering innebär att alla medarbetare ska uppleva gemenskap, ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden.

NÖJDA KUNDER OCH ARBETSGLÄDJE
Det är kunderna som äger Länsförsäkringar Södermanland varför det är extra viktigt att ha nöjda kunder. Nöjda kunder får vi med hjälp av kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet. Trivs man på jobbet skapas arbetsglädje – det gynnar i slutänden både kunderna, medarbetarna och företaget.

ADRESS
Huvudkontor:
Länsförsäkringar Södermanland
Västra Storgatan 4
Box 147
611 24 NYKÖPING

Telefon: 0155-48 40 00

Butiker
Eskilstuna
Libergsgatan 10, 632 21 Eskilstuna
Telefon: 016-48 40 00

Katrineholm
Stortorget 2, Box 134, 641 22 Katrineholm
Telefon: 0150-48 40 00

Strängnäs
Storgatan 26, 645 30 Strängnäs
Telefon: 0152-48 40 00