Canon Svenska AB

Upptäck dina möjligheter inom Canon

Den digitala transformationen förändrar både individer och organisationers beteende. Ny teknik möjliggör nya digitala lösningar och ökad effektivisering av affärsprocesserna. Canons breda och väletablerade produkt- och tjänsteutbud för informationshantering hjälper stora och medelstora företag över hela världen att förädla sina processer, så att de är redo att möta morgondagen.

Canon är ett globalt varumärke som erbjuder ledande bildlösningar för konsumenter och företagskunder – från proffsfotografer, vloggare och vardagsfotografer till industrier, kontor och tryckerier. Vår passion är att ständigt utveckla nya innovativa produkter och tjänster, som tex professionell filmutrustning och nätverkskameror.

2019 rankades Canon Inc. på tredje plats för antalet inlämnade patent i USA. I och med detta uppfyllde Canon Inc som enda bolag en topp fem placering under 34 år i rad.

Vi investerar faktiskt över 7 % av vår försäljning för att utveckla innovativa produkter varje år.

Vårt företag utgår från en speciell filosofi – att det som är bra för samhället också är bra för affärerna. Filosofin kallas Kyosei – att leva och arbeta tillsammans för allas bästa. Den övertygelsen ligger till grund för allt vi gör.

Vi strävar efter att som företag ta ett socialt ansvar inför alla våra aktörer.

Vi samarbetar med organisationer, individer och lokala samhällen där vi är verksamma; vi engagerar oss i sociala frågor och i hälsofrågor och arbetar för att skapa välstånd.

Vill du veta mer om Canon?

Läs mer om oss via följande webbplatser:
www.canon.se
www.canonbusinesscenter.se