Försvarsmakten Fjärde sjöstridsflottiljen

En del av något större

Fjärde sjöstridsflottiljen är en del av Försvarsmakten som verkar i marinen och finns på Stockholms amfibieregemente som ligger i Västerhaninge. Våra fartyg löser uppgifter inom såväl minröjning och ubåtsjakt som övervakning av havsområden och luftrum.

En karriär inom Försvarsmakten börjar med grundutbildning med värnplikt. Denna utbildning kallas ofta ”lumpen” och kan vara mellan 6 och 15 månader lång. Antingen kallas du till värnplikten när du fyller 18 år eller så söker du frivilligt. Efter antagningsprocessen skrivs du in på en ”befattning”(en typ av tjänst) och genomgår en praktisk utbildning där du först lär dig grundläggande soldatkunskaper och sen specifika moment för just din befattning.

Under grundutbildningen bor du på regementet tillsammans med kamrater som går samma utbildning. Ungefär varannan helg får du åka hem och då är resorna betalda. Mat och boende ingår och ersättning under utbildningen är omkring 4000 kr i månaden. När du genomfört hela utbildningen får du även månadsbeloppet gånger antal månader den varade.

Efter grundutbildning kan du söka jobb i Försvarsmakten som soldat eller sjöman. Då jobbar du heltid med månadslön. Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige och landets intressen. För att upprätthålla hög nivå på kunskap och kvalitet inom organisationen genomförs flera övningar varje år. Till vardags jobbar du vanlig arbetstid måndag till fredag, men militära övningar innebär att du jobbar dygnet runt i perioder. En sådan period innebär tillägg på lönen och kompenseras med att efterföljas av en period med ledighet.

För att kunna lösa uppgifter som kan vara antingen mentalt eller fysiskt krävande behövs god hälsa. Därför ägnas minst 3 timmar av arbetstiden varje vecka åt fysisk aktivitet och träning för alla anställda.

Försvarsmakten präglas av vår värdegrund som beskrivs med orden öppenhet, resultat och ansvar. Det innebär att alla tar ansvar för att lösa uppgifter och bidra till gott arbetsklimat. Det innebär bland annat att vara ärliga, goda kamrater som välkomnar och stöttar varandra med vetskapen om att våra olikheter gör oss starkare. Varje individ i vår organisation är viktig och även om det finns många befattningar i Försvarsmakten som innebär ansvar för sina egna arbetsuppgifter är yrket ett lagarbete där alla är en del av något större.

ADRESS
Försvarsmakten

Yrken

Läs mer och ansök till grundutbildning

jobb.forsvarsmakten.se/sv