Skandia Fastigheter

Vi utvecklar hus och stadsdelar som ska leva länge, och det gör vi med kunniga, passionerade medarbetare som vill stanna länge i företaget. Hos oss jobbar tekniker, förvaltare och hållbarhetsstrateger sida vid sida med energispecialister, ekonomer och projektchefer. Många har dessutom tagit chansen att byta roll inom företaget.

Självklart är våra fastigheter värdefulla, men människorna är vår största tillgång.