Sollentuna kommun

Människor i utsatthet en viktig pusselbit för Nicolina

Nicolina Wallmark är enhetschef på enheten missbruk och socialpsykiatri, som är en del av socialtjänsten i Sollentuna kommun. Det fanns sociala problem i Nicolinas närhet när hon växte upp. När Nicolina förstod att det finns yrken där man kan jobba med utsatta människor insåg hon att det var det hon ville arbeta med som vuxen. I Sollentuna kan hon vara med och bestämma hur arbetet ska utvecklas.
Nicolina är uppvuxen i en Stockholmsförort där många människor hade problem av olika slag. Efter studenten, och ett par år med olika sysselsättningar som make up-artist, säsongsarbete på Gran Canaria och backpackande, funderade hon på att läsa vidare och tittade i kataloger från olika universitet. Där läste hon om yrket socionom och kände att – det vill jag bli! En socionom arbetar bland annat med att bidra till att hjälpa människor att förändra sin tillvaro. Nicolina kom in på Mitt-universitetet i Östersund och flyttade till en stad där hon inte kände någon.
Som färdigutbildad socionom flyttade Nicolina tillbaka till Stockholm. Hon har jobbat inom yrket sedan dess, som socialsekreterare och som chef över konsulter på ett företag. Nu jobbar hon i Sollentuna kommun som enhetschef på enheten missbruk och socialpsykiatri.
”Sollentuna är en kommun i framkant som satsar på kvalitet och utveckling. Sollentuna är en lagom stor kommun att jobba i. Jag kan påverka hur arbetet utvecklas och saker bestäms nära mig. Som enhetschef ska jag utveckla verksamheten, alltid göra förbättringar och ha ett framtidsperspektiv.”
Ha ett öppet sinne!
Nicolina var väldigt skoltrött i högstadiet. Hon stod ut med skoltiden och fick godkänt i alla ämnen. Även sådant som hon tyckte var onödig kunskap, men som hon insett har gett en grund för framtiden.
”Jag är så glad att jag stod ut i skolan! Utbildning är jätteviktigt, det blir mycket lättare att ta dig vidare om du har det. Men du måste inte veta vad du vill bli när du är ung – ha ett öppet sinne för vad du vill göra och skapa en bra grund för att kunna välja senare i livet!”