Stena Fastigheter

Välkommen till din framtid på Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande privata fastighetsbolag. Vi bygger, äger och förvaltar hyresrätter samt bostadsrätter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö.

STADSUTVECKLING MED OMTANKE
Vårt mål är att vara kundens första val och tillsammans utvecklar vi hållbara miljöer där människor trivs och stannar kvar länge. Det gör vi framförallt genom olika sociala projekt och aktiviteter inom ramen för vad vi kallar för Relationsförvaltning. För att lyckas behöver vi anställa fler duktiga kollegor.

VAD GÖR VI PÅ STENA FASTIGHETER?
Det finns många vägar att gå och spännande yrken om du vill jobba på Stena Fastigheter. Vad tycker du är mest intressant? Här kommer några exempel. Våra fastighetsvärdar är ansiktet utåt och arbetar med att lösa olika problem hos våra hyresgäster. Våra förvaltare ansvarar för skötsel, underhåll och utveckling av våra fastigheter. Bostadsuthyrarna arbetar med uthyrning av våra lägenheter. Självklart finns det även massor med andra spännande roller hos oss!

FRAMTID PÅ STENA FASTIGHETER
Vi har en stark medarbetarkultur där vi stöttar och hjälper varandra. Vi gör varandra bra! Vi växer och satsar på framtiden och digitaliserar vår verksamhet. De närmaste fem åren planerar vi att bygga ca 5 000 nya lägenheter både egna och BRF samt 25 000 kvm lokaler i attraktiva lägen. Samtidigt pågår omfattande renoveringar av det befintliga beståndet. Det gör att vi behöver dig i framtiden!