Teracom Group AB

Tillsammans med våra uppdragsgivare gör vi Sverige tryggare - där det behövs-

De aktörer som har till uppgift att säkerställa att Sverige kan motstå yttre hot och påverkan måste kunna verka även i tider av kris och krig. Vårt uppdrag från staten garanterar att Sverige har robusta, säkra kommunikationsnät och de rätta förutsättningarna för samhällsviktig kommunikation i ett av Sveriges mest tillförlitliga nät.

Kommunikation använder vi som samlingsbegrepp för det informationsflöde och signaler som hanteras via våra nät. Detta kan vara en- eller tvåvägskommunikation, data, bild och eller ljud, mellan människor, maskiner och andra nät.

Utifrån våra uppdragsgivares behov utvecklar vi framtidens kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer. Vår enskilt viktigaste förmåga för att lyckas med det är våra medarbetare.

JOBBA HOS OSS
På Teracom Samhällsnät strävar vi efter att skapa en kultur som inspirerar till lärande och utveckling där medarbetarna känner engagemang och trivs på jobbet, samtidigt som vi värnar om balans mellan arbete och fritid. Förutom att utvecklas genom de dagliga utmaningarna har du även goda möjligheter till andra former av kompetensutveckling inom koncernen.

Vi betraktar olikheter mellan människor som en styrka och är övertygade om att det bidrar till ett dynamiskt, kreativt och utvecklande arbetsklimat. Vi ser därför varje rekrytering som ett sätt att öka mångfalden i företaget.

Låter framtidens kommunikation som din framtid? Välkommen i så fall till Teracom Samhällsnät!
Läs mer på teracom.se

ADRESS
Teracom Group AB
Lindhagensgata 122
112 51 Stockholm

Telefon: 08-555 421 00