AB Sandvik Coromant

Sandvik Coromant är Uppsala läns största privata arbetsgivare och världsledande inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning. I Gimo finns världens största fabrik för tillverkning av hårdmetallskär. Våra produkter används inom bil-, flyg-, och övrig verkstadsindustri.

Vi har blivit utnämnda till ett “Lighthouse” av World Economic Forum vilket innebär att vi ligger i teknisk framkant med avancerade teknologier kopplade till Industry 4.0.

Vi har en egen skola, Wilhelm Haglund Gymnasium, som erbjuder det treåriga industritekniska programmet med inriktning på produkt- och maskinteknik. Eleverna erbjuds praktikplatser och sommarjobb och har även möjlighet till utlandspraktik under tredje året.

Våra medarbetare tar ett eget ansvar för hela produktionen, från inköp av råmaterial, via tillverkning och ekonomi fram till slutleverans. Det har gjort att vi fått en ökad trivsel och höjd ambitionsnivå på våra produktionsenheter. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för ett väl fungerande lagarbete. Vi vill att alla som arbetar inom Sandvik Coromant i Gimo ska vara med och utveckla våra produkter och sättet att tillverka dessa.

Shaping the future together