Älvkarleby kommun

FAKTA OM ÄLVKARLEBY KOMMUN
Älvkarleby kommun ligger vid kusten mellan Uppsala och Gävle. Drygt 9300 människor bor här. Här finns cirka 400 företag. Älvkarleby kommun och Stora Enso är de största arbetsgivarna.

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 700 st, inom ett hundratal yrken som exempelvis ekonom, kommunikatör och miljöinspektör.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
De närmsta åren kommer vi att rekrytera bland annat lärare, socialsekreterare och undersköterskor.