Biotage AB

Biotage ett globalt företag med huvudkontor i Uppsala, Sverige. Biotage möjliggör läkemedelsutveckling, effektivare diagnostik och analyser av bland annat miljöprover.

Vi erbjuder ett brett utbud av möjligheter för motiverade medarbetare som delar vår entusiasm och engagemang för innovation, kvalitet och kundservice. Vi arbetar självklart med att våra produkter och processer ska vara hållbara för framtiden.

Vill du vara med?
Vårt sikte är inställt på framtiden, vi tar fram nya produkter och vidareutvecklar befintliga som är hållbara för framtiden.

Karriär
Inom Biotage finns många olika yrkesgrupper och medarbetare. Biotage har behov av medarbetare med skilda kompetenser och erfarenheter.