Knivsta kommun

”Den moderna, unga och kunskapsintensiva småstaden”

Knivsta kommun är en ung kommun som ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala. Ovanligt många av de som bor här är barn och ungdomar. Många väljer att flytta hit från andra kommuner, främst barnfamiljer. Framför allt tycker man om läget med närhet till både storstad, landsbygd och fina boendemiljöer.

Knivsta kommun växer mycket och tätorten Knivsta får allt mer formen av en småstad. Avsikten är att kommunen år 2025 ska ha uppemot 25 000 invånare. Idag bor här drygt 18 000 personer. De flesta bor i tätorterna Knivsta och Alsike, och många bor också i kommunens mindre landsortsbyar eller ute på landet.

Det är väldigt enkelt att ta sig till Knivsta med tåg, buss eller bil. Med tåg reser du hit från Uppsala på åtta minuter och från Stockholm under halvtimmen. Arlanda ligger bara ett stenkast bort.

Jobba i kommunen
Eftersom så många barn och unga bor i Knivsta ställs det höga krav på barnomsorg, skola och fritidsverksamhet liksom på skolbarnsomsorg, specialpedagogik, skolhälsovård, skolskjutsar med mera.
Inom den kommunala organisationen finns det många spännande och meningsfulla jobb att välja mellan. I dag arbetar drygt 900 medarbetare i Knivsta kommun inom ungefär 40 olika yrkesområden. De allra flesta av dem, 70 procent, arbetar inom skolor och förskolor samt inom äldreomsorg och annan vård och omsorg.
I kommunen finns det också möjlighet att arbeta med ekonomi, data eller information. Eftersom Knivsta kommun växer så mycket har vi många medarbetare som planerar för hur bebyggelse, vägar och miljö ska se ut i framtiden. Vi ansvarar också för att våra allmänna gator, parker och vägar är bra och säkra att använda. Annat som kommunen arbetar med är frågor som handlar om klimat och miljö, resande och kollektivtrafik, näringslivsfrågor och kultur- och fritid.

Framtiden i Knivsta kommun
Eftersom så många barnfamiljer flyttar till Knivsta ökar särskilt behovet av personal inom förskola och skola. Knivsta har idag nio skolor och 14 förskolor, och vi bygger kontinuerligt fler och behöver därför ytterligare lärare och förskolelärare. Vi söker också andra yrkeskategorier såsom undersköterskor, socialsekreterare, miljöinspektörer och administratörer.