Knivsta kommun

Väx med oss i Knivsta kommun!

Knivsta kommun är en ung kommun som ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala. Kommunen växer mycket och tätorten Knivsta får allt mer formen av en småstad. Avsikten är att kommunen år 2025 ska ha uppemot 25 000 invånare. Det är väldigt enkelt att ta sig till Knivsta med tåg, buss eller bil. Med tåg reser du hit från Uppsala på åtta minuter och från Stockholm under halvtimmen.

JOBBA I KOMMUNEN
Inom kommunen finns det många spännande och meningsfulla jobb att välja mellan, där vår kultur kännetecknas av delaktighet, engagemang och tydlighet.
Idag arbetar drygt 1000 månadsanställda medarbetare i Knivsta kommun inom ungefär 40 olika yrkesområden.
De allra flesta arbetar inom skolor och förskolor samt inom äldreomsorg och annan vård- och omsorgsverksamhet. Eftersom Knivsta kommun växer så mycket har vi många medarbetare som planerar för hur bebyggelse, vägar och miljö ska se ut i framtiden.
Det finns också mycket annat du kan jobba med i kommunen:
• bygg- och miljöfrågor
• samhällsplanering
• kultur- och fritidsjobb
• ekonomi
• HR-frågor
• administration
• kommunikation

Det finns med andra ord många olika funktioner som bidrar till Knivsta kommuns viktiga samhällsuppdrag.

FRAMTIDEN I KNIVSTA KOMMUN
I takt med att kommunen växer och inflyttningen i kommunen ökar behöver vi fler medarbetare, inte minst inom förskola och skola. Knivsta har idag tio skolor och 12 förskolor. Vi söker lärare, förskollärare och barnskötare - men också andra yrkeskategorier som undersköterskor, socialsekreterare, sjuksköterskor, miljöinspektörer och administratörer.