Länsstyrelsen i Uppsala län

På länsstyrelsen jobbar vi med nästan allt

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer med många olika sakfrågor, allt från att värna om växter och djur till att skapa förutsättningar för företag att växa och för människors möjlighet att leva och bo i hela länet.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i alla län i Sverige. Läns-styrelsen fungerar som en länk mellan de som bor i länet och de som styr vårt land. Vi arbetar för att de beslut som regering och riksdag fattar blir verklighet ute i länet. Den högsta chefen för Länsstyrelsen kallas landshövding.

MÅNGSIDIG MYNDIGHET
Länsstyrelsen arbetar inom de flesta områden som rör vårt samhälle. Många av oss jobbar med uppgifter inom miljö, natur, landsbygd, djurskydd och samhällsplanering. Vi har också regeringens uppdrag att arbeta för alla människors lika rättigheter.

För att klara våra uppdrag behövs kunskap inom många olika områden. De flesta
av våra medarbetare har en utbildning på högskolenivå.

VI ARBETAR MED FRÅGOR SOM TILL EXEMPEL
• Miljö och natur
• Energi och klimat
• Kulturmiljö
• Näringslivsutveckling
• Samhällsplanering
• Landsbygdsutveckling
• Säkerhet och krisberedskap
• Jakt och fiske
• Djur- och smittskydd
• Jämställdhet
• Integration
• Folkhälsa
• Allmänna val