Skogforsk

Vad ska du bli när du blir stor?

Skogen bidrar med så mycket i vår vardag, trä, papper, ved, bär- och svampplockning, syre, växter och djur, rent vatten, arbetstillfällen och motionsspår. Som anställd på Skogforsk arbetar du med att utveckla nyttjandet av skogen och bidrar till en hållbar utveckling i både skogsbruket och samhället.

FORSKNING FÖR FRAMTIDEN
Hur ska skogen skötas för att vi i framtiden ska ha tillgång till trämöbler och papper samtidigt som skogen ska räcka till mer klimatsmarta hus, mer biobränsle
och kanske pet-flaskor gjorda i kartong? I samma skog ska vi också ha utrymme för biologisk mångfald, friska bäckar och sjöar, jakt, skogsbad och turism. Hur gör vi?

OM SKOGFORSK
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Vi jobbar i det spännande gränslandet mellan forskning och praktik. För att kunna svara på ovanstående frågor behöver vi kollegor med olika kunskaper och intressen. Vi som jobbar på Skogforsk är forskare inom skogsskötsel, teknik, växtförädling, ekologi, vilt, logistik m.m. Vi är också ekonomer, fält- & plantskoletekniker, IT-specialister & kommunikatörer.

ADRESS

Skogforsk
Uppsala Science Park
751 83 UPPSALA

Besök: Dag Hammarskjölds väg 36 A
Telefon: 018 - 18 85 00