SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Vi behöver inte bara veterinärer utan även biomedicinska analytiker och IT-personal

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet som har en intressant blandning av samhällsuppgifter, uppdragsverksamhet och forskning. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö med diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Genom att vara en positiv kraft för djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet bidrar SVA till de globala målen och en hållbar utveckling. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.

SVA som arbetsplats
Vår vision är att skapa en bra arbetsplats där det går att prestera goda resultat och att utvecklas.

Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. Vi är en arbetsplats med engagerade medarbetare och gott ledarskap och vi värnar våra medarbetares hälsa och personliga utveckling. Bland våra cirka 380 medarbetare finns det stor spridning i
kompetens och arbetsuppgifter men det gemensamma målet är att kunna bidra till ett hållbart samhälle.

God arbetsmiljö
Vår arbetsmiljö ska vara säker och stimulerande samtidigt som den ska förebygga skador och värna om hälsa, trivsel och engagemang samt att vi jobbar systematiskt med att utveckla vår arbetsmiljö.

Likabehandling
På SVA ska det råda en jämställd kultur. Vi har ett inkluderande synsätt och tillvaratar personalens kompetens och olikheter. Att vara sig själv ska kännas naturligt och tryggt. Vi respekterar
varandra som vi är, för det vi kan och det vi gör.