Uppsalahem AB

Tillsammans bidrar vi till ett levande Uppsala

Uppsala växer så det knakar och som Uppsalas ledande bostadsbolag är vi på Uppsalahem stolta över att vara en del av utvecklingen. Hållbarhet är en kärnfråga för oss och genomsyrar hela vårt utvecklingsarbete. Därför utvecklar vi bostäder anpassade för såväl klimatförändringar som förändrade sätt att bo och leva. Uppsalahem förser Uppsala med ca 17 000 hem, inklusive studentlägenheter. Vi skapar trygga, trivsamma och härliga miljöer där många vill bo. Idag bor ca 30 000 Uppsalabor hos oss. Vill du vara en del av vårt utvecklingsarbete? På Uppsalahem finns det många spännande jobb, både för dig som är på väg ut i arbetslivet och för dig som har tidigare yrkeserfarenhet. Några inspirerande roller hos oss är:

Fastighetstekniker
Du är en del av vårt förvaltningsteam som med fokus på service förvaltar våra bostäder. Du underhåller fastigheter och gör mindre reparationer inom el, VVS och snickeri. Du får dina uppdrag via mobilen och med en servicebil förflyttar du dig mellan jobben.

Förvaltare
Du leder arbetet med fastigheterna. Till din hjälp har du ditt team av fastighetstekniker och förvaltningsassistenter. Med fokus på ekonomi har du ett nära samarbete med leverantörer samt en kontinuerlig dialog med dina hyresgäster.

Projektledare
Som byggprojektledare arbetar du med att leda och driva nyproduktions- och underhållsprojekt. Du ansvarar för att hålla ihop hela processen från planeringsstadiet till fullt färdigt projekt och leder projektgruppen i dess arbete.