Forshaga kommun

En bra plats att bo, leva och verka på

Hos oss på Forshaga kommun finns många olika arbetsplatser och uppdrag. Tillsammans arbetar vi för att Forshaga kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på och tillsammans gör vi skillnad för våra invånare, varje dag!

BARN OCH UNGA I FOKUS
Forshaga ligger två mil norr om Karlstad. Här bor omkring 11 500 som alla, på olika sätt, tar del av vår kommunala service. I vår verksamhet sätter vi barn och unga i fokus och gör vårt bästa för att de ska ha det bra. Men vår vision Barnkommun handlar inte bara om att vi sätter fokus på våra yngsta invånare. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande lösningar får vi en attraktiv och trygg kommun även i framtiden.

EN ARBETSGIVARE – 100 YRKEN
I en kommun finns många olika yrkeskategorier. Därför är det också väldigt olika utbildningar vi eftersöker när vi anställer. En del anställda har gymnasieutbildning som till exempel undersköterska, kock, elektriker och anläggningsarbetare. Andra har universitetsutbildning som till exempel sjuksköterskor, förskollärare, socionomer och ekonomer.

EXEMPEL PÅ YRKEN I FORSHAGA KOMMUN

• Undersköterska
• Lärare
• Förskollärare
• Datatekniker
• Sjuksköterska
• Socionom
• Bibliotekarie
• Ungdomssamordnare
• Miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Ekonom
• Fastighetsskötare
• Informatör
• Löneadministratör
• Personlig assistent
• Ingenjör
• Rektor