Länsstyrelsen Värmland

I Värmlands län bor drygt 273 000 personer på en yta av 17 586 kvadratkilometer. Värmland är indelat i 16 kommuner. Till ytan är Torsby kommun i norra Värmland störst. Hammarö kommun i söder är minst, till ytan. Residensstaden Karlstad är största kommun, med en befolkning på cirka 85 000 invånare och Munkfors minst med cirka 3 700 invånare.

Värmland gränsar till Norge och från riksgränsen är det bara 100 km till Oslo. Från länsgränsen i öster är det 250 km till Stockholm. Värmland är sjöarnas och älvarnas landskap. Här finns 10 512 sjöar. Vänern i söder är Västeuropas största insjö, eller snarare ett innanhav, där du ser ut över den fria horisonten. I Vänern finns 22 000 öar. Andra stora och viktiga sjöar är Fryken, Glafsfjorden och Värmeln. Klarälven är en livsnerv som sträcker sig nära 300 km från norr till söder där den mynnar ut i Vänern.

Jobba hos Länsstyrelsen Värmland

VAD ÄR EN LÄNSSTYRELSE?
Länsstyrelserna är självständiga, statliga myndigheter. Det finns 21 länsstyrelser i Sverige, en i varje län. Länsstyrelserna är statens förlängda arm ute i länen, ett slags filialkontor åt regeringen som ska verkställa de beslut som riksdagen och regeringen har fattat. Besluten ska genomföras med hänsyn till de regionala förhållanden och förutsättningar som finns i länet. Därför är god kunskap inom varje sakområde och närhet till invånarna och företagen en förutsättning.
Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen och hen utses direkt av regeringen. Landshövdingen utgör tillsammans med länsrådet, länsstyrelsens ledning.

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLANDS VISION
Länsstyrelsen Värmland arbetar för att vi ska ha En hållbar utveckling i hela länet - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det är vår vision. Det kan innebära att vi ger företag ekonomiskt stöd, arbetar för ett jämställt samhälle, skyddar miljö- och kulturarv samt har ett nära samarbete med andra aktörer i länet och internationellt.

URVAL AV VAD VI GÖR I VÄRMLAND

 • Samordning av insatser vid allvarliga kriser,
 • skydd av kulturmiljöer och landskap,
 • de svenska miljömålen, skydd av vatten och tillsyn över miljön,
 • ökad jämställdhet och människors lika värde,
 • bättre folkhälsa - mot alkohol och narkotika,
 • tillväxt i små och medelstora företag,
 • inventering och tillsyn av länets rovdjur,
 • granskning av kommunernas livsmedelskontroller,
 • utveckling och positiv tillväxt på landsbygden,
 • bättre infrastruktur och IT i länet,
 • stöd till kommunernas boendeplanering,
 • ett gott mottagande och bra integration av nyanlända flyktingar.

EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS
Som statligt anställd och medarbetare på en länsstyrelse har du många förmåner. Naturligtvis följer vi de lagar som gäller på
arbetsmarknaden, men vi har en hel del att erbjuda utöver detta.

Goda anställningsförmåner

 • Individuella löner
 • Flexibla arbetstider
 • Upp till sju veckors semester
 • Semestertillägg
 • Individuell och kollektiv pensionsavsättningMedarbetarnas hälsa
 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme,
 • företagshälsovård för alla,
 • olycksfallsförsäkring till och från jobbet samt på jobbet,
 • ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom,
 • ersättning för läkarvård och medicin,
 • gratis medlemskap i fritidsföreningen FRISK.

Bra villkor för föräldrar

 • Föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning,
 • rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år.

Trygghet i jobbet

 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar, kompetensutveckling.