Paper Province

När du vill jobba med något viktigt

Tänk att få ett jobb där du kan göra karriär samtidigt som du gör en insats för miljön.
Tips: sök till skogsbranschen.

Skogsindustrin är bred med många olika jobb. Allt från skogsbruk till att utveckla nya produkter och material. Det som jobben har gemensamt är att de bidrar till en hållbar framtid.

SKOGEN ÄR FÖRNYBAR
och kan användas till mycket. Till exempel för att tillverka höghus, förpackningar, oljor, bioplast, batterier, kläder, och mycket mer. Nästan allt kan återvinnas för att bli nya produkter.

DEN SVENSKA SKOGEN
odlas hållbart och växer mer än vad vi förbrukar. När den växer bidrar den till att stoppa klimatförändringarna eftersom träden binder koldioxid. De cirkulära produkter och innovationer som görs av skogen lagrar också koldioxid under sin livscykel.

SKOGEN ÄR VIKTIG
i omställningen till det klimatneutrala samhället. Där ska den finnas för oss människor att vistas och trivas i, göra nytta för djur och insekter samt användas på ett hållbart sätt för nya varor och tjänster.

SÖK DIG HIT och bli en nyckelspelare i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Du kommer inte ha några problem att hitta jobb – branschen skriker efter kompetens.