Stål- och teknikföretagen i Hagfors / Munkfors

PÅVERKA DIN FRAMTID

Idag står industrin för nära 80 % av Sveriges totala export. För att svensk industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare. Framförallt blir hög teknisk kompetens mer och mer viktig.

Teknikcollege Hagfors/Munkfors är en samverkan mellan de lokala teknikföretagen och flera olika program på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Tillsammans verkar vi för att bland annat öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar genom att utforma innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Företag inom Teknikcollege Hagfors/Munkfors

Uddeholms AB är världsledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg.
AB MunkforsSågar leder utvecklingen av verktyg för sågning, slicing och kapning inom livsmedel och trä.
voestalpine Precision Strip är världsledande tillverkare av kallvalsat precisionsbandstål, med kunder i över 100 länder runt om i världen.
Valmet AB tillverkar malsegment - prestandadetaljer till pappersmassaraffinörer.
Feroma AB designar och tillverkar utrustning för tillverkningsindustrin.
UHT utvecklar innovativa och hållbara lösningar på järn, stål, rostfritt stål och ferrolegeringsindustrin över hela världen.
Ekshärads Water Jet är en ledande leverantör av legobaserade skärtjänster med laser och vatten, gas och plasma.
AUTOFRIC konstruerar och tillverkar spiraler och skruvtransportörer och vi är specialister på maskiner och utrustning för vatten- och avloppsrening.
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik.
voestalpine High Performance Metals är en mekanisk verkstad som konstruerar, tillverkar och renoverar produktionsutrustning till företag i Europa.
MPT Sweden AB är marknadsledande leverantör av metallpulver till den globala svetsindustrin.

Framtida jobb hos oss

Samtliga företag kommer under de närmsta åren att anställa fortlöpande och ser ett behov av unga människor som utbildar sig inom Teknik och Natur. Såväl på yrkes- och studieförberedande program på gymnasiet som på högskola och universitet.