Martinsons

Sveriges smartaste träskallar söker nya trähjältar.

Utveckling för framtidens generationer. Martinsons tar tillvara Västerbottens sko-gar för att utveckla byggdelar i trä, som tillverkas färdiga i fabrik och sedan monteras snabbt, enkelt och kostnadseffektivt på plats. Plus att klimatutvecklingen alltid sätts i fokus. Det gör att Martinsons kan kombinera funktion och miljömedveten-het, för att erbjuda ett riktigt smart sätt att bygga hållbara samhällen.

Förutom sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Nordens ledande producenter av limträ och KL-trä. Det är en korslimmad skiva som används som färdig byggkomponent i väggar, tak, golv och bjälklag. Genom att ta tillvara för delarna hos limträ och KL-trä har Martinsons ut-vecklat byggsystem som har skapat helt nya möjligheter inom höga flerbostadshus och kontor, hallar och broar i trä. Riktigt smarta träskallar, med andra ord.

Vill du veta mer om oss på Martinsons?
Följ oss på facebook.