Norsjö kommun

Gott om utrymme för både arbetstid och kvalitetstid

Att bo och leva i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett spännande och utvecklande arbete samtidigt som du har tid över till familj, vänner och intressen. Här får du helt enkelt mer vardagstid.

ATT ARBETA I NORSJÖBYGDEN
Norsjöbygden är en trygg och levande bygd med behov av fler medborgare och företag. Vi behöver därför vara attraktiva för de som vill starta företag eller flytta hit. Vi hoppas att fler ska ta chansen att kunna bo och leva i en bygd som är bäst varje dag.

Inom 3-10 år kommer Norsjö kommun att behöva anställa bland annat sjuksköterskor, socialsekreterare, driftstekniker, lärare, fritidspedagoger, förskollärare, kuratorer, civilingenjörer, projektledare, processledare.

De företag som finns i kommunen är också i behov av att anställa. Många tror att det är brist på arbete i inlandet, men det är precis tvärtom. Vi behöver er.

Välkommen till Norsjöbygden och världens bästa vardag!