Sorsele kommun

Att komma och jobba i Sveriges näst minsta kommun, mitt i den glesaste glesbygd man kan tänka sig, låter nog inte särskilt lockande. Särskilt inte när man är ung. Antagligen är det just därför man ska komma till Sorsele: för att anta en utmaning för livet.

Att arbeta, bo och leva i Västerbottens läns inland innebär å ena sidan att ha alla möjligheter till ett aktivt liv ute i naturen, och å andra sidan personlig utveckling. Att vara verksam i glesbygd som den här förutsätter att man är lite nyfiken, kreativ och flexibel, och att man vågar ta tag i saker och ting själv.

Att arbeta i Sorsele kommun
Sorsele kommun sysselsätter i dagsläget ungefär 400 personer. Det omfattar allt ifrån projektarbete till barnomsorg och deltidsbrandmän och gör oss till den största arbetsgivaren i kommunen. Våra medarbetare erbjuds en stor bredd i sina arbetsuppgifter och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Kommunens litenhet är förstås både en charm och en fördel – men kan också vara prövande. Vi eftersträvar att bli bättre som arbetsgivare och att sätta medarbetarskapet i fokus.

Arbetsmarknaden i Sorsele kommun består av många olika typer av jobb. Vi har många verksamma företagare inom kulturella och kreativa näringar som musik, kommunikation och besöksnäring, men också träproduktion och handel. Kommunen har många små företag med oerhört stor servicegrad där vi-känslan är stor och alla hjälps åt.

Vad gör man i Sorsele om man är ledig?
Sorsele erbjuder natur- och kulturupplevelser utöver det vanliga. Här finns alla möjligheter till rekreation, rörelse och äventyr, både vinter- och sommaraktiviteter.

Det bor ungefär 0,3 personer per kvadratkilometer i kommunen, vilket innebär att det är enkelt att utöva många intressen som jakt, fiske, skidåkning, vandring och cykling. Det finns ett rikt föreningsliv, en aktiv befolkning som uppskattar tid i naturen och stor variation på aktiviteter, ideella såväl som professionella. Sorsele är en av de kommuner som satsar flest skattekronor per innevånare på kulturområdet i landet. Här ses kultur, föreningar och meningsfull fritid som en kraft för utveckling.