Sågverken i Västernorrland

Vill du ha ett arbete där du får använda kroppen, knoppen, arbeta med ny teknik, skapa nya lösningar eller jobba med ekonomi eller marknad? Då kan sågverks- och snickeriindustrin med ett brett spektrum av olika typer av jobb vara något för dig.

Sågverks- och snickeriindustrin är arbetsplatser för många olika yrkeskategorier med en rad olika utbildningsvägar, bl a sågverksoperatörer, truckförare, distributionsplanerare, mekaniker, elektriker, skiftledare, produktionschefer, underhållschefer, utvecklingsingenjörer, virkesköpare, säljare, ekonomer, marknadskoordinatorer, personalchefer, it-tekniker, administratörer m fl, m fl.

Genom att ta tillvara trämaterialets möjligheter tillverkar sågverksindustrin produkter som bygger helt och hållet på förnyelsebar råvara från hållbara och långsiktiga skogsbruk. Produkter som binder koldioxid under hela sin livstid utan att lämna outplånliga spår efter sig i naturen. Det pågår ständig utveckling av nya lösningar och användningsområden där trä och träfiber kan ersätta mindre miljövänliga material i vårt viktiga arbete mot ett hållbart samhälle. Kvalitetsråvaran från skogarna i Norrland är grunden för sågverkens verksamhet. Det är självklart för oss att behandla råvaran med respekt. Vi verkar i en framtidsbransch och tar gärna dig med på vår resa!
Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten i världen. Väldigt mycket av vår produktion används även i svensk byggsektor och snickeriindustri såväl som av konsumenterna på hemmamarknaden. Skogsnäringen är viktig för Sverige och lite extra viktig är den i våra stora skogslän i norra Sverige.

Av de 18,6 miljoner kubikmeter sågade trävaror som producerades i Sverige 2019 använde vi cirka 30% inom landet. Den resterande delen, drygt två tredjedelar, exporteras till andra länder. Europa är den svenska sågverksindustrins viktigaste marknad med Storbritannien som i särklass viktigaste land. Mellanöstern och Nordafrika är också viktiga exportregioner. Asien är den region dit exporten från Sverige ökar mest just nu.
Mer än hälften av timret från de svenska skogarna går till sågverken för att bearbetas till olika slags virke och förädlade produkter. Byggvirke används till väggar, golv, bjälklag och tak i hus, offentliga byggnader, sporthallar, träbroar med mera. Snickerivirke används till interiörer såsom möbler, fönster, dörrar, trappor, inredningar och golv.

Vill du veta mer om utbildningsvägar, möjligheter till praktikplatser, studiebesök, sommarjobb och jobb, kontakta oss gärna!

Sågverken i Norrbotten

Edsele Såg AB
Ramneå 118
880 41 EDSELE
Tel 0623-203 70
www.edselesag.se

AB Högland Såg & Hyvleri
Gamla Riksvägen 52
891 51 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-26 58 50
www.hoglandssagen.se

Norrlands Trä AB
Sågarvägen 7
870 10 ÄLANDSBRO
Tel 0611-55 20 00
www.norrlandstra.com/karriar

Älgsjö Såg AB
Äskja 2000
870 32 ULLÅNGER
Tel 0613-100 02
www.algsjosag.se