ServaNet / Sundsvall Elnät

Du klarar dig inte utan oss – vi klarar oss inte utan dig!

Vill du vara med och driva digitaliseringen framåt, göra avstånden kortare och samhället mer hållbart? Vill du dessutom vara en viktig spelare för att göra södra och mellersta Norrland bättre att leva och verka i? Då borde du söka dig en utbildning inom vår bransch och så småningom ett arbete på våra bolag.

Vad är el och fiber?
Idag har vi svårt att tänka oss ett liv utan både el och internet, vi är beroende av detta i nästan allt vi gör. Men det kanske inte är förrän elen helt plötsligt försvinner som vi verkligen förstår dess betydelse. Därför jobbar våra hjELtar dag och natt, 365 dagar om året, för att se till att du kan ladda telefonen, hålla kontakten med kompisar eller något så enkelt som att rosta mackan.

Medan hjELtarna krigar på ute på fältet sitter ett gäng och planerar för upprustning av elnätet, några projekterar fiberanslutningar samtidigt som ett par stycken utvecklar nya smarta tjänster inom IoT. Vi behöver alltså en rad olika yrkesroller för att lyckas. Utöver tekniker, ingenjörer och projektörer är vår bransch också i stort behov av exempelvis drivande projektledare, vassa kommunikatörer och proffsiga kundtjänstmedarbetare.

Att jobba hos oss
Att få jobba med dessa samhällsbärande infrastrukturer är inte bara utvecklande utan känns också betydelsefullt. Det är en ingrediens som gör att vår arbetsplats osar av entusiasm. Hos oss är stämningen, tempot och engagemanget högt!

”Jag har arbetat hela mitt yrkesliv på Sundsvall Elnät/ServaNet. Visst har jag ibland funderat på att byta arbetsplats, men då nyper jag mig i armen och då vaknar jag igen” säger en anställd och fortsätter ”Vi brukar faktiskt säga att fredagen är den bästa arbetsdagen. För det är dagen som är närmast måndag”.

Du är vår framtid
Vi är måna om att behålla kompetensen som finns inom våra bolag och arbetar ständigt med att utbilda befintlig och ny personal. Det är viktigt för att hänga med i branschens ständiga utveckling.

”Utvecklingsresan vi står inför med digitaliseringen och de smarta tjänsterna på fibersidan samt klimatomställningen med förnyelsebar produktion som till exempel solenergi på elnätssidan kräver att vi i framtiden breddar vår kompetens. Redan i år har vi en målsättning att anställa åtta nya medarbetare i våra bolag. Det är en blandad kompott av tekniker, ingenjörer, beredare och It-arkitekter. Att vi trots den speciella tid vi lever i kan vara i sådan framåtrörelse talar sitt tydliga språk om tryggheten i vår bransch och beviset på att vi alltid kommer vara behövda!” säger Rikard Persson, affärsområdeschef på Sundsvall Elnät.

Så gör ett tryggt val för framtiden du med, så hoppas vi på att få träffa dig om några år!

ADRESS

ServaNet AB, 851 85 SUNDSVALL

Besök: Förrådsgatan 5, Sundsvall
Telefon: 0200-120 035
E-post: info@servanet.se

Sundsvall Elnät AB, 851 85 SUNDSVALL

Besök: Förrådsgatan 5, Sundsvall
Telefon: 060 - 600 50 20
E-post: info@sundsvallelnat.se