Alstom Transport AB

Alstom är den största aktören på den svenska järnvägsmarknaden med över 1000 levererade tåg. Vi har levererat bland annat Arlanda Express, regionaltågen i Skåne, spårvagnarna i Göteborg, och både pendeltåg och tunnelbana i Stockholm.

Vilka är vi?
Vi designar och tillverkar ett komplett utbud av transportsystem, från höghastighetståg till elbussar och förarlösa tåg. Vi designar också infrastrukturen och säkerställer att allt detta är effektivt, snabbt och framför allt säkert för dig och för miljön. Det kräver många olika färdigheter! Du tänker säkert på ingenjörsvetenskap, men det är även mjuk- och hårdvaruutveckling, design, produktsäkerhet mm.

Utöver detta säkerställer vi även tågunderhåll i 19 depåer runt om i Sverige samt renovering och modernisering av järnvägsfordon.

Vi är ledande inom signalsystem och levererar även det nya nationella trafik-ledningssystemet till Trafikverket.

Att bli en del av Alstom
En flexibel, inkluderande och ansvarsfull kultur är grunden för vårt företag där människor erbjuds möjligheter att växa, lära och avancera i sina karriärer. Vi är engagerade i att uppmuntra våra anställda att nå sin fulla potential, samtidigt som vi värderar och respekterar dem. Att bli en del av oss innebär att gå med i en global gemenskap med mer än 75 000 människor som är dedikerade till att lösa utmaningar och driva internationella projekt.