Fagersta Stainless AB

Våra kunder är vanligtvis bäst i klassen

Fagersta Stainless är idag en ledande specialist när det gäller att tillverka rostfri tråd för krävande applikationer. Vår tråd finns inom de flesta branscher och är en viktig del i vårt gemensamma arbete att bygga en hållbar värld. Därför satsar vi målmedvetet på att ligga i teknikens framkant och att utveckla nya trådkvaliteter som skapar ett värde för våra kunder idag och imorgon.

PRODUKTERNA ÄR ROSTFRI VALSTRÅD OCH DRAGEN TRÅD
Vi tillverkar valstråd och dragen tråd. Valstråd är ett halvfabrikat som säljs till kunder som har egna dragerier där man bearbetar tråden till framför allt fjädertråd, svetstråd och kallstukade produkter – dvs. skruvar, nitar mm. Andra stora produkter är ekrar till cyklar och bilar. Hushålls- och livsmedelsindustrin använder också mycket rostfri tråd.