Köpings Bostads AB, KBAB Service AB

Köpings Bostadsaktiebolag grundades 1917 som ”AB Smålägenheter i Köping” och har sedan dess bedrivit verksamhet på orten. Vi är ett av Sveriges äldsta allmän-nyttiga bostadsföretag. Vi äger och förvaltar cirka 2 700 lägenheter inom Köpings tätort, i Kolsva och Munktorp. Vi har en bred variation av bostäder och kan erbjuda olika typer av boende i flerbostadshus samt markbostäder.

I vårt bestånd finns också olika typer av lokaler, både i mindre affärscentra och i butiker, källarlokaler samt förråd.

VI LEVERERAR TV OCH BREDBAND SAMT FÖRVALTAR KOMMUNENS FASTIGHETER
KBAB har två helägda dotterbolag, Köpings Kabel-TV AB som distribuerar bredband och TV i Köpings och Kungsörs kommuner samt KBAB Service AB, som förvaltar Köpings kommuns fastigheter och lokaler.

VI TAR EMOT ELEVER I LÄRLINGUTBILDNING
Vi har arbetsplatsförlagd utbildning för elever från Fastighetsprogrammet vid Ullvigymnasiet. Eleverna får pröva på våra olika arbetsuppgifter men den största delen är inom fastighetsskötsel, reparation och drift. Vi tillhandahåller handledare under utbildningen. KBAB erbjuder också sommarjobb mellan årskurs 2 & 3 samt 6 månaders praktik efter avslutad utbildning vid godkända betyg.